พิธีเปิดป้ายธนาคารโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

ธนาคาร ธกส.สาขาศรีสัชนาลัย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย เปิดธนาคารในโรเงรียน

ข่าวและภาพ https://www.facebook.com/anublansisat