พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านผาเวียง

0

ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านผาเวียง เครือข่ายโรงเรียนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายอินทร์ถา อุดมวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

(ครูศิริวัฒน์ เชื้อบาง…ภาพ/ข่าว)