พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย

พิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนอีกแห่งของเราชาวศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ผ่านมาอย่าลืมแวะชมนะคะ เรายังรอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

01