ภาพกิจกรรมบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่

โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี พร้อมด้วยคณะครูปฐมวัยตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป…

(ปชส.โรงเรียน…ภาพ /ข่าว)