วัน “วชิราวุธ” โรงเรียนเมืองเชลียง

นายนรินทร์  คงคาสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญาลูกเสือสามัยรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารีทุุกคน  ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวัน “วชิราวุธ”  23  พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย