ภาพน้ำท่วมที่ผ่านมา ของตำบลแม่สิน

ภาพน้ำท่วมของตำบลแม่สินที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้

ดูภาพอื่นๆ ได้ที่

http://www.tambonmaesin.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539171281&Ntype=2