ภาพน้ำท่วมโรงเรียนบ้านสุเม่นที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสุเม่นประสบอุบัติภัย โดยน้ำท่วมสูง รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึง ต้องใช้เรือและเดินเท้าเท่านั้น ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก


ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน รองประธานเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุเม่นซึ่งน้ำท่วมสูง โดยท่านได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับโรงเรียนและชาวบ้าน


(sumen ภาพ/ข่าว)