ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง

ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2556

DSC_1285 DSC_1290 DSC_1291 DSC_1295 DSC_1296 DSC_1318 DSC_1353 DSC_1374 DSC_1382 DSC_1401 DSC_1411 DSC_1412 DSC_1416 DSC_1430 DSC_1431 DSC_1441 DSC_1459 DSC_1470 DSC_1499 DSC_1504 DSC_1514 DSC_1518