ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานของดีศรีสัชนาลัย 2558

ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานของดีศรีสัชนาลัย  9 กันยายน 2558