ภาพบรรยากาศโครงการเด็กไทยโภชนาการดี ประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศโครงการเด็กไทยโภชนาการดี ประจำปี 2557 โดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0ip4