ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านแก่ง

ผู้นำยุวกาชาด 3 ท่าน เป็นผู้นำในการปฏิบัติในการทำท่าทางประกอบร้องเพลง เล่นเกมทำท่าทางเพื่อให้เกิดความสนุกสนานไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งผู้นำยุว ทุ่มเทอย่างเต็มที่……

.ภาพ/ ข่าว….samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2294