รถเมล์ ตลาดสดสนามเป้า แวะมาเที่ยวชม นาต้นจั่น

น้องรถเมล์ คนึงนิจ พิธีกรจากรายการ ตลาดสด สนามเป้า ได้แวะมาเยี่ยมเยือน บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก  โดยเข้าชมการทำผ้าหมักโคลน   และสนทนาพูดคุย รับประทานอาหารพื้นบ้านอร่อย กับ ป้าเสงี่ยม  ผู้ดูแลโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

0a1 0a2