รพสต.บ้านท่าโพธิ์ รับการตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ รับการตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2555 จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมีนายวิจิตร กบิลพัสดุ์ สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานการตรวจนิเทศงาน