ภาพข่าวเพิ่มเติม โครงการจัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร

#ภาพข่าวเพิ่มเติม

รพสต.ท่าโพธิ์ จัดอบรมโครงการจัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร กลุ่มเด็กนักเรียนมัธยม จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เพื่อลดสถิติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนมัธยมและสร้างกลุ่มแกนนำนักเรียนมัธยม เมื่อ 5 ตค.55

https://www.facebook.com/ThapoHos