รพสต.ท่าโพธิ์ ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 – 26  ธันวาคม  2555  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิื ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 2 เทศบาล และ 8 องค์การบริหารส่วนตำบล  ณ  สนามโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  ตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีกีฬาที่แข่งขัน 5 ประเภทคือ ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส  ตระกร้อ และเปตอง มี พณฯท่าน มนู พูกประเสริฐ  สมาชิกผุ้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด

http://www.thapopcu.com/