รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับ อบต.แม่สำ และ อสม.ออกรณรงค์พ่นหมอกควันและใส่ทรายทีมีฟอสกำจัดยุงลาย

มื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับ อบต.แม่สำ และ อสม.ออกรณรงค์พ่นหมอกควันและใส่ทรายทีมีฟอสกำจัดยุงลายในพื้นที่