รร.ท่าโพธิ์รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

นายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สท. 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแจกกล้าเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานต่อหน้าพระบรมสา ทิศลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนและชุมชุนในตำบลแม่สำ โดยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ เมือวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ อบต.แม่สำ ….

วิเชียร กะหมาย ภาพ/ข่าว