รร.บ้านดงคู่นำนักเรียนศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านดงคู่ ได้นำคณะครู จำนวน 4 คน และนักเรียน จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน และสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2554

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดยนายโกมล ขีดขั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่ และคณะครู นำนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำนักเรียนเวียนเทียน ณ. วัดดงคู่ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

( ข่าว / ภาพ …จิตรา แก้วทอง )

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2183