รร.บ้านดงคู่สืบสานประเพณีลอยกระทง

0

โรงเรียนบ้านดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี,คณะครู,นักเรียน บูรณาการกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่

(ภาพ/ข่าว…ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)