รร.บ้านป่ากล้วย ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดย ผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ให้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Tablet ของนักเรียน และทำ MOU กันเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ผู้ปกครองมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯทุกประการ…

(ธุรการ… ภาพ/ข่าว)