รร.บ้านผาเวียงจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้กำหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ” และถวายพระพรชัยมงคล โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงได้จัดงานวันแม่ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีการไหว้แม่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียง