รร.บ้านสุเม่นให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม

คณะครูโรงเรียนบ้านสุเม่นให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่ง เสริมการอ่านดีเยี่ยม ประจำปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการได้ชมผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนอ่านบ้านฟังสร้างพลัง การเรียนรู้ งานนี้ต้องขอขอบคุณ ผอ.เมตตา แสวงลาภ ที่ให้การสนับสนุนจนงานนี้ประสบความสำเร็จ

ภาพ/ข่าว สุนทร