รร.บ้านแก่งวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจำนวน 63 คน เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ณ วัดบ้านแก่ง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน อสม.หมู่บ้าน ประชาชน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆและที่สำคัญ การจับฉลากรับรางวัลอีกมากมาย สร้างความสนุกให้กับนักเรียน