รร.อนุบาลศรีสัชนาลัยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวธุรการ

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรง เรียนตาามโครงการคืนครูให้นักเรียน

รายละเอียด

http://www.sukhothai2.go.th/top/attachments/article/98/1611_1.pdf