รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลกทัศนศึกษาเมืองศรีสัชนาลัย

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่มาทัศนศึกษาในที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร(วัดพระปรางค์) และพิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกทัศนศึกษาศรีสัชนาลัย

0ip4