รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมอบรม “รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ขอขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มไลน์เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไทและโรงเรียนไชยะวิทยา มา ณ โอกาสนี้