รอยพระพุทธบาทขุนห้วยแห้ง ที่บ้านแม่สาน

ที่บ้านแม่สาน แอดมินเพจศรีสัชนาลัยและอบต.ตำบลแม่สำ ได้ไปสำรวจและบันทึกภาพมาให้ชมกัน โดยมีเรื่องเล่าของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ได้เขียนไว้ว่า บนเทือกเขาที่สลับซับซ้อนในดงดิบ บนภูเขาที่มีนามว่าขุนห้วยแห้ง มีคนเฒ่าคนแก่ไป ล่าสัตว์พบรอยพระพุทธบาทอยู่บนนั้น รอยพระพุทธบาทนี้อาจจะเป็น ๑ ใน ๕ ของรอยพระพุทธบาทจริง สมควรเป็นรอยที่ตำราบ่งบอกว่า ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองโยนกนคร เพราะถ้ำที่พระเจ้าพังคราชใช้ซ่องสุมกำลังพลกู้ชาติ อยู่ห่างจากรอยพระพุทธบาทชั่วระยะเดินไม่นาน…!

พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ ซึ่งเคยมาธุดงค์และค้นหาเพื่อมานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ ได้เขียนบันทึกไว้ว่า “หนทางที่ดูเหมือนยาวไกลไม่สิ้นสุด ฝ่าดงทากที่รุมดูดเลือดจนแดงไปทั้งสองเท้า ในที่สุด…อาตมาก็ได้พบได้นมัสการสมดังใจ รอยพระพุทธบาทนั้นอยู่บนหินใหญ่กลางห้วย เป็นรอยพระบาทขวาลักษณะมุ่งไปทางทิศเหนือ… พบครั้งแรกอาตมาคิดว่าไม่ใช่ เพราะแม้ว่าจะปรากฏชัดบนหินอัคนี เหมือนเราเหยียบบนดินเหนียวก็ตาม แต่ดูด้วยตาแล้ว ใหญ่กว่ารอยเท้าคนทั่วไปนิดเดียว พออาตมาทดลองวัดด้วยด้ามกลด ก็เกิดความพิศวงยิ่งขึ้น…? ดูเท่าไรก็เล็กนิดเดียว แต่พอวัดเข้าจริง ๆ ยาวถึงสองศอกกับ ๑ คืบ…! อัศจรรย์ไหมเล่า…? น่าเสียดายที่ไปอยู่กลางลำห้วยช่วงน้ำตกแก่งพอดี แรงน้ำที่เทลงในหน้าฝน จึงลบทำลายจนรายละเอียดต่าง ๆ จางหายไปเกือบหมด… นิ้วพระบาทปรากฏพระอังคุฐและพระดัชนีเพียงราง ๆ อีกสามนิ้วเลือนหายหมดแล้ว พออาตมาจุดธูปเทียนบูชา น้ำตาเทียนทั้ง ๑๑ เล่ม ไหลรวมกันเป็นรูปเท้าเล็ก ๆ เหมือนเท้าเด็กอ่อน ชัดเจนและสวยงามเป็นที่สุด…! ”

#รอยพระพุทธบาท #ขุนห้วยแห้ง #โยนกนคร #ลับแล #ศรีสัชนาลัย #แม่สาน #แม่สำ #ตำบลแม่สำ #สุโขทัย