รายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สืบสานตำนานชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

รายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สืบสานตำนานชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว
บทสัมภาษณ์ คุณสาธร โสรัจประสพสันติ ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ต.บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

0