รายการทุ่งแสงตะวัน ถ่ายทำที่บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย

ผู้ดำเนินรายการ : พี่นก นิรมล เมธีสุวกุล
ผลิตรายการโดย : บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
พาชมชีวิต ที่เรียบง่าย ของน้อง ๆ บ้านตึก

 

0001