รายการบุญไม่จำกัด ช่อง 5 ถ่ายทำ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยโป้

เช้านี้ที่ห้วยโป้ จากรายการบุญไม่จำกัด ช่อง 5 ถ่ายทำ โครงการอาหารกลางวัน