ร่วมกับ อบต.แม่สำ พ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ร่วมกับ อบต.แม่สำ พ่นหมอกควัน ใส่ทรายทีมีฟอส และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออ

0001

รพ.สต.ท่าโพธิ์ อ.ศรีสัชนาลัย