ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอแหวนเพชร

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรภาคส่วนต่างๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค
ด้วยจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นและเข้าสู่การพิจารณาใน ระดับภาคเหนือ ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557 โดยกรมการปกครองได้มอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

0001