ร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงคู่

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่ได้ให้โอวาทและอวยพรให้กับคณะนักเรียนและครู ที่จะไปพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่วัดพิพัฒน์มงคลและวัดหลวงพ่อศิลาที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม

ปชส./โรงเรียนบ้านดงคู่