โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผื่นป่า

พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์ ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชาชน ป่าไม้ ตชด.กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ บ้านผาเวียง ม.๓ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย

สภ.ศรีสัชนาลัย

0a2