ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำเทิดไทองค์ราชัน 87 พรรษา

อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำเทิดไทองค์ราชัน 87 พรรษา ณ บ้านไร่ใน หมู่ 11 ตำบลแม่สำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ ฝายแห่งนี้เป็นฝายต้นแบบทำจากยางล้อรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว นำโดยท่านพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ท่านพัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย ท่านปลัดอาวุโสอำเภอศรีสัชนาลัย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ และทางผู้นำในพื้นที่

ข่าวและภาพโดย ตำบลแม่สำ