ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว แปลงนาของโรงเรียนวัดโบราณหลวง

โรงเรียนวัดโบราณหลวง โดย นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบราณ หลวง ซึ่งเป็นการฝึกนักเรียนให้ได้เรียนรู้การเกษตรและการปฏิบัติได้จริง..

(ดวง กมล…ภาพ/ข่าว)