งานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเชิญเที่ยวงาน “ลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2558”
วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหิน ม.2 ต.หาดเสี้ยว
อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ