วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย อยู่ด้านหลังของพระราชวัง โบราณสถานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบหลักของวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มณฑป และวิหาร

  • เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ และมีเจดีย์รายล้อมทั้ง ๓ ด้าน ยกเว้นทางด้านหน้าที่ติดกับมณฑป
  • มณฑป อยู่ติดกับส่วนท้ายของวิหาร ก่อด้วยศิลาแลงทั้งหลัง หลังคาทรงจั่ว ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน คติการสร้างมณฑปในสมัยสุโขทัยนี้ อ.เสนอ นิลเดช กล่าวว่าเป็นการจำลองคันธกุฏีหรือกุฎิของพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันนั่นเอง

พระพุทธรูปประธานยังมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ยังปรากฏร่องรอยของพระพาหาว่าภายในองค์พระพุทธรูปจะมีแกนไม้เป็นโกลน

  • วิหาร เป็นวิหารโถง บริเวณกลางวิหารมีฐานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวขนานกับแนววิหารอยู่ คล้ายกับเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหรือพระพุทธรูปลีลา

องค์ประกอบทั้งหมดของวัดตั้งอยู่ภายในกำแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๕๕ เมตร

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

000