วันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านแก่ง

วันแรกของสัปดาห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง เข้าแถวเคารพธงชาติโดยการนำร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กชายคุณากร สายสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งชาย – หญิง นำเสนอภาษาไทยวันนี้/ภาษาอังกฤษวันนี้ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอเกร็ดความรู้และอ่านข่าวประจำวัน หลังจากนั้นเป็นการอบรมของครูเวรประจำวัน……..

ภาพ / ข่าว……samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2286