วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านสันหีบ

 

0

โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน