เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ร่วมงาน ICOMOS Thailand National Conference

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ศรีสัชนาลัย ร่วมงาน ICOMOS Thailand National Conference มรดกวัฒนธรรม เอเซียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอำเภอศรีสัชนาลัยให้ประจักษ์ แก่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก งานมีระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทต.ศรีสัชนาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://sisatcity.go.th/news_detail.php?id=2029

0