สถานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ อำเภอศรีสัชนาลัย

สถานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและบุคคลทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2554 โดยหลักสูตรการอบรมมีทั้งหมด 2 หลักสูตรได้แก่ 1. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 2. การทำเทียนหอมแฟนซี

http://nuce.nu.ac.th/news_training.php?n_id=52&action=view