สพพ4 เตรียมจัดงานแลนด์อาร์ต สานศิลป์บนแผ่นดินศรีสัชนาลัย

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (สพพ.๔) ร่วมประชุมกับชุมชน ตำบลท่าชัย
เตรียมจัดงานแลนด์อาร์ต สานศิลป์บนแผ่นดินศรีสัชนาลัย

0001