สภานักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 คณะครู / สภานักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ศึกษาดูงานกิจกรรมประชาธิปไตยที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

ปชส / โรงเรียนบ้านดงคู๋