สมศ เข้าประเมินการบริหารงานของโรงเรียนไชยะวิทยา

เมื่อวันที่ 14,19-20 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้มีคณะกรรมการจาก สมศ เข้าประเมินการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งการประเมินก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2467