สรุปเส้นทางปั่นจักรยาน ศรีสัชนาลัย-แก่งหลวง-เกาะน้อย

นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการประชุมสรุปการออกแบบเส้นทางการปั่นจักรยาน (ท่องเที่ยว) ศรีสัชนาลัย-แก่ง หลวง-เกาะน้อย ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (อพท.) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม อาทิ ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพญาลิไท (โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่) ประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วนขานรับการจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง
…..ศรีสัชนาลัย ขานรับการท่องเที่ยวแบบค่อยเป็นค่อยไป เที่ยวด้วยการปั่น ซึมซับวิถีชุมชน และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจะพัฒนาแบบช้า ๆ แต่มั่นคงและยั่งยืน

ประชุมสรุป..เส้นทางปั่นจักรยาน ศรีสัชนาลัย-แก่งหลวง-เกาะน้อย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

0001