หาดเสี้ยวจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับวัดหาดเสี้ยว และชาวชุมชนตำบลหาดเสี้ยวได้ร่วมกันจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ณ บ้านนาเด่นขาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและขอฟ้า ขอฝนจากเทวดา เจ้าบ้าน เจ้าวัดให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและเกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีชาวชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย