หาดเสี้ยวถวายเทียนจำนำพรรษ

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วัดในเขตเทศบาลตำบลกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วัดในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 6 วัด นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยเริ่มถวายเทียนจำนำพรรษาจากวัดโบสถ์มณีราม วัดหาดเสี้ยว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดบ้านใหม่ วัดภูธาตุเจดีย์ สิ้นสุดที่วัดหาดสูงจำนวน 6 วัด นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยเริ่มถวายเทียนจำนำพรรษาจากวัดโบสถ์มณีราม วัดหาดเสี้ยว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดบ้านใหม่ วัดภูธาตุเจดีย์ สิ้นสุดที่วัดภูธาตุเจดีย์

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ตำบลหาดเสี้ยว