หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : ตำนานแห่ง “ทุ่งรวงทอง” บน ถนนชมปรีดา

เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล   เฟสบุ๊ค Chusak Kueakun

ภาพแห่นาคด้วยขบวนช้าง ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นนาคจากบ้านใหม่ ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขบวนแห่กำลัง ผ่านถนนชมปรีดา ที่เชื่อมระหว่างถนนศรีสัช-อุตรดิตถ์ด้านข้างโรงเรียนเมืองเชลียงกับตลาดสด สุขาภิบาลหาดเสี้ยว สังเกตพบว่าสองข้างถนนมีแต่ทุ่งนา แทบจะยังไม่มีบ้านเรือนอยู่เลยครับ
ถนนสายนี้ริเริ่มสร้างโดยนายพิสิษฐ ชมปรีดา นายอำเภอศรีสัชนาลัย(2505-2509) จึงได้นำนามสกุลของท่านมาตั้งเป็นชื่อถนนครับ ผู้เขียนประมาณว่า ถนนสายนี้น่าจะสร้างในปี 2507-2508 โดยมีท่านพระครูบวรธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์นำชาวบ้านทั้งตำบล(หาดเสี้ยว,หาดสูง,บ้านใหม่,ป่าไผ่ ฯลฯ) มาช่วยกันตัดถนนสายนี้ ผู้เขียนยังเป็นเด็กชั้นประถม แต่ก็มีโอกาสมาช่วยเหมือนกันครับ
สถานที่สำคัญในอดีตอีกแห่งหนึ่งบนถนนสายนี้ก็คือ “ทุ่งรวงทอง”อยู่บริเวณตั้งแต่ ต้นปาล์มรีสอร์ทไปทางทิศใต้ครับ ตั้งชื่อโดยท่านพระครูบวรฯครับ เป็นพื้นที่สวนสนุกขนาดใหญ่ของบ้านหาดเสี้ยวในช่วงหน้าแล้ง เคยมีวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วงไวพจน์ เพชรสุพรรณ, วงเพลิน พรมแดน ฯลฯ มาเปิดการแสดง แน่นอนครับ ไทยบ้านเหม่อ ก็ต้อง ไต่โข หรือ ห้ามโข มาเที่ยวงานกันเป็นที่สนุกสนานทุกครั้งเช่นกันครับ