หาดเสี้ยววิทยาจัดงานวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ เป็นการจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ให้กับนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การถวายพระพร การกราบแม่ การมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี การแสดงของนักเรียน และการมอบทุนการศึกษากับนักเรียนดีเด่นประจำชั้น ซึ่งนอกจากนี้ยังมีการทำบุญถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันระหว่างแม่ลูก หลังจากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ… ครูรัชนี/ ข่าว….ครูรัชนี